ПАВЛО КУФТИРЄВ

Керуючий партнер

Адвокат з 2004 року

 

Спеціалізація: правове супроводження еколого-інвестиційних проектів, еколого-правова конфліктологія та літігація, ADR-методи розв’язання еколого-правових конфліктів, M&A в галузі енергетики та зелених технологій, організація та адміністрування екологічних class action, розробка юридичних стратегій зеленого комплаєнсу.

Павло Куфтрєв є кандидатом юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія права, тема дисертації: «Суддівський розсуд у теорії права», має значний досвід академічної діяльності у структурах КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту законодавства Верховної Ради України, є членом парламентських робочих груп з розробки законопроектів, є Головою ГО «Ліга юристів України».