Наші практики

АО «GRECO» є першою в Україні спеціалізованою юридичною компанією, яка розвиває юридичні практики у галузі екологічного, природноресурсового та енергетичного права

Літігація

 

GRECO – Law Company здійснює представництво інтересів клієнтів у судах усіх юрисдикцій та інстанцій по всій території України по справах з еколого-правовим елементом, а також у судових справах в сфері енергетики. Пропонуємо своїм клієнтам розробку стратегій ведення судових справ, підготовку процесуальних документів, участь у судових засіданнях, адвокатське супроводження процедур виконання судових рішень.

Адвокати GRECO – Law Company мають значний досвід участі у судових засіданнях, як для захисту порушених екологічних прав громадян, так і в інтересах екологічно-дружніх промислових виробників, права яких оспорюються в судовому порядку

Class action

 

GRECO – Law Company є єдиною в Україні юридичною компанією у якій працюють фахівці, що володіють унікальною організаційно-правовою методологією супроводження колективних (групових) позовів (class action).

Ми пишаємось тим, що у складі нашої команди працюють правники, які були причетними до пред’явлення першого в Україні позову в інтересах постраждалих кількох тисяч громадян. Такий напрямок еко-літігації є цікавим для територіальних громад, громадського сектору, активістів, політичних партій та рухів та інших організованих громадських осередків.

Адвокати GRECO – Law Company володіють навичками досудової організаційної роботи, що передує пред’явленню колективного позову, методологією адміністрування судових справ з великою кількістю позивачів чи та відповідачів, збирання належних і допустимих доказів у сфері масових порушень екологічних прав громадян

Представництво інтересів та захист у сфері кримінальної юстиції

 

Досвід адвокатів АО «GRECO» дозволяє кваліфіковано і належно здійснювати представництво інтересів потерпілих від екологічних злочинів та захисту безпідставно підозрюваних та несправедливо обвинувачених у скоєнні злочинів проти довкілля.

Адвокати АО «GRECO» успішно представляють інтереси своїх клієнтів, як на стадії досудового слідства так і на стадії судового розгляду кримінальних екологічних справ

Промислова екологія

 

GRECO – Law Company здійснює правове забезпечення промислових і виробничих підприємств у сфері екологічних відносин. Надаємо юридичну допомогу у процесі впровадження зелених технологій, заходів ресурсозбереження, споруд та агрегатів очищення, екологічного менеджменту, регламентів виробництва, стандартів якості та «дружності» до довкілля

Представництво інтересів у органах управління

 

Адвокати GRECO – Law Company на високому рівні, якісно та пунктуально готують документи замовників для отримання дозвільно-ліцензійної документації, сертифікації і стандартизації у сфері екологічної політики, розподілі, перерозподілі та використання природних ресурсів, надання дозволів на спеціальне використання окремих природних ресурсів, на отримання лімітів та квот, дозволів на допустиме забруднення чи вилучення частини природного ресурсу із довкілля, отримання спеціальних умов на здійснення окремих видів діяльності, що підпадають під спеціальне державне еколого-правове регулювання.

Адвокати GRECO – Law Company приймають на себе турботи і клопоти своїх клієнтів, щодо юридичного супроводження документації у органах державної екологічної політики, екологічного контролю, продспоживзахисту та інших органів державного управління і місцевого самоврядування, діяльність яких має відношення до охорони довкілля, регулювання використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, тим самим  заощаджуючи своїм довірителям час та ресурси.

Еколого-правове супроводження інвестиційних проектів

 

Аналітики GRECO – Law Company мають досвід підготовки правових висновків відповідності інвестиційних проектів вимогам природоохоронного законодавства України, як на передпроектній стадії так і на стадії реалізації інвестиційних ініціатив.

Аналітична робота включає у себе аналіз існуючих ризиків інвестора з точки зору дотримання екологічних вимог національного законодавства та пропонування можливих шляхів досягнення поставленої мети у реалізації інвестиційних планів з врахуванням екологічних стандартів і регламентів діяльності

Правовий аудит екологічної складової

 

Фахівці GRECO – Law Company надають послуги з еколого-правової оцінки здійснюваної, планованої, передпроєктної, проектної діяльності юридичних осіб, установ та організацій щодо встановлення відповідності заходів, умов та систем управління вимогам охорони довкілля.

Екологічний аудит може здійснюватися як самостійно фахівцями GRECO – Law Company, так можливо і у кооперації з іншими спеціалізованими організаціями

ОВД

 

Оцінка впливу на довкілля є самостійним напрямком юридичної практики GRECO – Law Company.

Наші адвокати здійснюють юридичне супроводження процедур ОВД у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності.

Надаємо кваліфіковану допомогу при розробці планів проведення ОВД, підготовці документів, їх подання та здійснюємо адвокатський контроль за законністю та обґрунтованістю процедур прийняття рішень компетентними органами

Адвокатське супроводження еколого-контрольних заходів

 

Адвокати GRECO – Law Company надають підтримку суб’єктам господарювання при здійсненні органами екологічного контролю перевірок дотримання природоохоронного законодавства.

Забезпечуємо якісне представництво інтересів клієнтів у спілкуванні з еколого-контролюючими органами під час заходів перевірок, готуємо заперечувальні документи та скарги, представляємо інтереси довірителів у суді щодо скасування результатів перевірок.

З іншого боку надаємо консультативно-представницьку допомогу громадському сектору у ініціюванні еколого-контрольних заходів та у спонуканні державних органів до проведення якісних, належних, компетентних, законних перевірок порушників екологічного законодавсвта.

Нормопроектувальна робота та адвокація законодавчих ініціатив

 

Адвокати GRECO – Law Company мають наукові ступені та необхідну академічну кваліфікацію, беруть участь у парламентських робочих групах з розробки законопроектів, включені у склад нормопроектних груп міністерств та відомств з розробки підзаконних актів у сфері регулювання екологічних відносин.

Окрім того, адвокатами GRECO – Law Company самостійно розроблені деякі законопроекти у сфері охорони довкілля, використання і охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки

Еко-медіація, посередництво, ADR

 

Спеціальним напрямком практики GRECO – Law Company є надання послуг з альтернативних методів вирішення екологічних спорів: проведення переговорів, примирення, медіації, звернення до третейських інституцій, тощо.

Сучасні підходи у сфері екологічної конфліктології передбачають застосування усього арсеналу прийомів та методів налагодження комунікації між опонентами, як запорука розв’язання конфлікту поза межами традиційної державної юрисдикції.

Медіатори та посередники GRECO – Law Company здатні організувати переговори на високому рівні або прийняти участь у альтернативних процедурах на боці одного з учасників конфлікту забезпечивши максимально ефективне представництво інтересів своїх довірителів у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Pro bono

 

У діяльності GRECO – Law Company запроваджено широку програму надання безкоштовної юридичної допомоги – pro bono у сфері захисту екологічних прав громадян, громад, громадських об’єднань.

Під програму pro bono підпадають незаможні верстви населення, громадські організації, екологічні активісти та волонтери, діячі зеленого руху екологічні права яких порушені чи оспорені.

Рішення про прийняття у провадження справи на засадах pro bono приймається загальними зборами GRECO – Law Company на підставі звернення заінтересованих у такій допомозі осіб

Підтримка юридичних клінік

 

GRECO – Law Company усвідомлює виключну важливість клінічної юридичної освіти для формування майбутніх гідних професіоналів у сфері екологічного правозастосування, адже саме практика є мірилом реальної дієвості правових норм та гарантованості захисту екологічних прав.

Досвідчені адвокати GRECO – Law Company завжди раді надати допомогу молодим і завзятим колегам із юридичних клінік, надати поради, допомогти у складанні процесуальних документів, представити інтереси у випадку необхідності участі кваліфікованого юриста із статусом адвоката.

Громадському сектору

 

Адвокати GRECO – Law Company працюють у тісному співробітництві із екологічними громадськими організаціями.

Ми надаємо юридичну підтримку зеленим NGO у реалізації ними своїх завдань у сфері охорони довкілля, як юристи беремо спільну участь у реалізації спільних програм, можемо надавати донорську допомогу громадським організаціям у їх активній діяльності, підтримуємо заходи громадського екологічного контролю.