Skip to content Skip to footer

Артемій Воробйов взяв участь у конференції: «Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок війни»

Про механізми та світовий досвід відшкодування шкоди, завданої війною, розповіли учасники сесії  “ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВІЙНОЮ: МЕХАНІЗМИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД”  в рамках конференції «Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок війни».

Організатором заходу виступила газета «Юридична практика», генеральними партнерами — «Алексеев, Боярчуков та Партнери», BENCHERS, ETERNA LAW, EQUITY, експертним партнером — GRECO Law Company.

«Для GRECO Law Company вбачаєтеся, що основним дієвим інструментом для  відшкодування завданої шкоди у зв’язку з агресією рф – є використання інституту групового (колективного) позову.  Посилаючись на практику Європейського суду з прав людини з приводу застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – основоположним правом є право на життя. Ми вважаємо, що в результаті невибіркового застосування зброї країною-агресором кожним із громадян Україні є постраждалим щонайменш в результаті посягання на його право на життя. Такі постраждалі формують загальний клас, в межах якого вирізняються декілька підкласів: ушкодження здоров’я, матерільні збитки, моральна шкода в результаті порушення прав внаслідок збройної агресії. В результаті викладеного, ми можемо стверджувати про наявність спільного та однорідного порушення прав величезної кількості постраждалих осіб, які можуть бути відновлені в результаті ініціювання групового позову в інтересах цих осіб»  – зазначив під час виступу адвокат GRECO Law Company Артемій Воробйов.