Skip to content Skip to footer
Multiethnic Group of Hands Raised
class action

Команда GRECO Law Company  об’єднує висококваліфікованих, енергійних та досвідчених професіоналів у сфері юриспруденції, фінансового сектору та цифрових технологій

Груповий (колективний) позов як правило ініціюється перед судом у випадках, коли наявна велика група осіб, які одночасно постраждали від однорідного чи ідентичного порушення їх прав. Реалізація групового (колективного) позову передбачає процесуальну економію, оскільки замість тисяч однотипних судових спорів суд вирішує один спір, де відповідальним за порушення прав особам пред’являються вимоги від великої кількості постраждалих осіб

Важливою ознакою групового (колективного) позову є те, що інтереси постраждалих осіб представляє одна особа, як правило – неурядова громадська організація “NGO”, яка об’єднує в собі постраждалих осіб та уособлює їх у собі, виступаючи та діючи від свого імені, але в їх інтересах

GRECO Law Company є першою юридичною компанією, яка спеціалізується на супроводженні групових (колективних) позовів

Сьогодні в умовах повномасштабної  збройної агресії зі сторони рф, кожний громадянин України повинен бути захищеним і розраховувати на справедливе правосуддя

GRECO Law Company надає повний спектр послуг з супроводження групових (колективних) позовів, що включає в себе

1. Ефективність правосуддя та процесуальна економія

Замість тисячі чи десятків тисяч індивідуальних окремих позовів подається один груповий (колективний) позов, який дозволяє ефективно вирішити питання про відновлення порушених прав всіх осіб у відповідній групі. Одночасний розгляд багатьох однорідних вимог призводить до формування сталої судової практики. Супроводженням групових (колективних) позовів займаються найбільш кваліфіковані фахівці-правники

2. Доступність правосуддя

Приєднання до групового (колективного) позову є значно простішим, ніж ініціювання та ведення справи щодо судового захисту прав особи в індивідуальному порядку. Ведення групового (колективного) позову здійснюється його ініціатором, а не постраждалою особою. Від постраждалої особи необхідне приєднання до відповідного позову

3. Економія коштів

Потерпілі особи, які приєднуються до групового (колективного) позову, як правило не несуть судових витрат або несуть їх в значно меншому розмірі, ніж у випадку судового захисту прав в індивідуальному порядку

4. Якість правосуддя

Враховуючи значний обсяг постраждалих осіб та, як наслідок, значний розмір заявлених вимог, групові (колективні) позови мають великий суспільний резонанс та потребують від суддів особливо ретельного та якісного судового розгляду. Ризик судової помилки або позапроцесуального впливу на суд значно зменшується

5. Неминучість відповідальності винних осіб

Цивільно-правові наслідки порушення прав постраждалих осіб у вигляді стягнення заподіяної шкоди (як майнової, так  і немайнової) є основними вимогами групових (колективних) позовів

Групові (колективні) позови надають порушникам прав реальну картину наслідків їх незаконної діяльності та, з огляду на значний розмір заявлених вимог про компенсацію заподіяної шкоди, стимулюють їх до усунення порушення прав постраждалих осіб і виплати компенсацій, в тому числі шляхом укладення мирових угод

6. Соціальна відповідальність та справедливість

Практична загроза пред’явлення групових (колективних) позовів змінює поведінку потенційних відповідачів, стимулює представників бізнесу використовувати найкращі доступні технології, активно усувати можливі проблеми та більш відповідально ставитись до громадян та навколишнього природнього середовища, що знижує соціальну напруженість і сприяє відновленню справедливості в суспільстві