МАКСИМ ФРОЛОВ

Партнер

Спеціалізація: захист екологічних прав громадян, юридична підтримка ОВД, екологічна літігація.

Максим Фролов є кандидатом юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – екологічне право, тема дисертації: «Правові засади екологічного ризику», має значний досвід викладацької та наукової діяльності у сфері екологічного права, з 1997 по 2007 викладав еколого-правові курси на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевчека, був заступником декана, здійснював адвокатську діяльність, а згодом працював суддею, є діючим радником Першого Заступника Голови Верховної Ради України, у тому числі працює над розробкою законопроектів та політико-правових документів, має досвід нормопроектуавання та адвокації екологічних проектів