Skip to content Skip to footer

Судові кейси GRECO Law Company за class action – основа Презентації практики Верховного суду з групових позовів в Україні

Презентацію огляду Верховного Суду з практики групових позовів в Україні, основу якого склали практичні кейси GRECO Law Company було проведено під час Круглого столу «Перспективи запровадження групових позовів в Україні», що відбувся в онлайн-режимі 27 січня 2023 року

Ініціаторами Круглого столу виступили: EU Project Pravo-Justice и Асоціація адвокатів України (ААУ). Спікери: Роман Майданик – доктор юридичних наук, професор Інституту права КНУ ім. Т.Шевченка; Василий Крат – кандидат юридичних наук, суддя Верховного Суду, доцент; Ремко ван Ри – доктор права, професор, міжнародний експерт Проекту ЕС “Право-Justice”; Олена Сукманова, перший заступник Міністра юстиції України; Софія Данилів – суддя Білоцерковського міськрайонного суду Київськой області; Анна Адамская-Галант, головний міжнародний експерт з питань правосуддя Проекту ЕС “Право-Justice”

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Василь Крат – виступаючи з доповіддю на тему «Пошук оптимальної конструкції захисту певного кола осіб (representative actions)», зауважив, що конструкція групового позову більше притаманна англосаксонській правовій традиції, тому намагання впровадити її застосування в континентальній традиції іноді наштовхуються на певне несприйняття та нерозуміння. Водночас, зазначив доповідач, європейський підхід полягає в розширенні сфери групових позовів за межі регулювання захисту прав споживачів, але з урахуванням правової традиції окремих держав.

Василь Крат презентував доповідь із оглядом актуальної судової практики Верховного Суду щодо стану розгляду групових позовів, зокрема, поданих громадськими організаціями в інтересах свої членів, та звернув увагу, що чинне процесуальне законодавство України дозволяє застосовувати групові позови. Також він навів рішення Верховного Суду, в яких вирішувалися питання розгляду групових позовів, серед яких два практичні кейси, які супроводжувались GRECO Law Company: справа №754/8602/18 (позов ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії») та справа №487/6970/20 (позов ГО «Стоп Шлам»).

Так, у справі за позовом ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії» команда GRECO Law Company допомогла мешканцям Василькова – 2 225 членам ГО, які постраждали внаслідок пожежі на нафтосховищі в селі Крячки Васильківського району, отримати грошову компенсацію за завдану моральну шкоду в загальному розмірі 1 млн. долларів США.

У справі громадської організації ГО “Стоп Шлам”, яка діяла від імені 1 279 своїх асоційованих членів до ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” (прим. входить до концерну «РУСАЛ») про стягнення 9,208 млрд. грн. компенсації моральної шкоди, заподіяної її членам, суддя В.Крат здійснював розгляд касаційної скарги ГО. Ця справа найяскравіше показує, яким чином має реалізовуватись подання групового позову, зокрема створенням ГО, що діє від імені своїх членів.

Здійснюючи представництво інтересів Громадських організацій в цих справах,  адвокати Greco Law Company створили судову практику, у тому числі на рівні Верховного Суду,   щодо можливості Громадських організацій природоохоронного напрямку здійснювати захист своїх членів без застосування інституту процесуальної співучасті, без отримання довіреностей від кожного члена Організації, тобто фактично легітимізували інститут групового позову у правозастосуванні процесуального законодавства України. 

Адвокат GRECO Law Company Артемій Воробйов коментуючи ці тези зазначив: «Більшість позовів, які мають ознаки групових, в Україні ініціюються за наступними моделям: – opt-in – передбачає приєднання всіх зацікавлених членів групи до ініціатора позову на момент подання відповідного позову; спеціального порядку та строків приєднання індивідуальних осіб після подання позову законодавством не встановлено; дана модель застосовується переважно в сфері захисту екологічних прав громадян;

– opt-out – знаходиться в стадії формування судової практики; Верховний Суд визнає можливість їх подання у сфері захисту невизначеного кола прав споживачів (постанова Великої Палати Верховного Суду від 23.03.2021 по справі № 367/4695/20), проте остаточного вирішення подібних спорів в Україні ще не має.

Експерти Greco Law Company приймали участь у підготовці законопроекту від 15.05.2019 № 10292 щодо впровадження групових позовів в сфері захисту прав споживачів та охорони довкілля у законодавство України, але він не був внесений на розгляд Верховної Ради України.»

Керуючий партнер Greco Law Company Павло Куфтирєв, зазначив: «Greco Law Company – перша та єдина в Україні юридична фірма, що має позитивну практику у сфері групових позовів. Важливо, що саме зараз, в період військової агресії рф, питання практичного застосування механізму групових позовів (class action) в Україні вийшло на більш значимий рівень, навіть загальнодержавний. Звичайно, нам ще потрібно пройти довгий шлях становлення інституту групових позовів, напрацювати відповідні зміни в національне законодавство. Проте, практика, яка формується вже сьогодні, та нагальні виклики сьогодення дають чітке розуміння, що групові позови (class action) – самий дієвий та ефективний інструмент захисту значної кількості осіб, постраждалих від одного правопорушення, зокрема, відшкодування шкоди спричиненої негативним впливом війни на навколишнє природнє середовище, життя та здоров’я громадян України, постраждалих від російської агресії.»

З презентацією Василя Крата можна ознайомитись за посиланням – https://bit.ly/3DspY94.