Skip to content Skip to footer

Уряд впроваджує експериментальний проект  щодо надання електронної публічної послуги про взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря

Уряд впроваджує експериментальний проект  щодо надання електронної публічної послуги про взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, до чого готуватись та що очікувати  суб’єктам господарювання, розяснює партнер GRECO Law Company Олег Щелкунов

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2022 р. № 891 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі та перелік відомостей щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.

Зазначені нормативні акти впроваджують електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема”, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі. Реалізація експериментального проекту розпочинається 01 вересня 2022 року і буде тривати до 30 вересня 2023 р.   

Електронна публічна послуга щодо взяття на державний облік (зняття з обліку та/або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів — послуга, що надається заявнику на клопотання про взяття об’єкта на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, поданого в електронній формі з використанням Порталу Дія.

Суб’єкти господарювання, які експлуатують або мають намір експлуатувати об’єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, призводять до викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, можуть приєднатися до зазначеного проекту в добровільному порядку.

 Для отримання електронної послуги   щодо взяття на державний облік (зняття з обліку та/або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, заявник (суб’єкт  господарювання або фізична особа – підприємець, який має намір подати клопотання до Міндовкілля про отримання даної електронної публічної послуги):

  • проходить автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення заявника;
  • формує клопотання взяття на державний облік (зняття з обліку та/або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря засобами Порталу Дія;
  •  сформоване клопотання надсилається шляхом інформаційно-комунікаційної взаємодії для подальшого опрацювання в ЕкоСистемі;
  • на підставі поданих заявником відомостей, що надходять у порядку взаємодії інформаційних систем, в автоматичному режимі здійснюється надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів та формується електронний документ із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера та оприлюдненням такої інформації в ЕкоСистемі без необхідності прийняття будь-яких організаційно-розпорядчих актів чи рішень посадових осіб;
  •  заявник  інформується про результат надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) шляхом надсилання йому відповідного інформаційного повідомлення щодо результату надання послуги через Портал Дія;
  • електронний документ може бути роздрукований заявником з   реєстру об’єктів  та містить посилання на ЕкоСистему у вигляді QR-коду;
  • електронний документ, сформований за результатами надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, буде матиме таку ж юридичну силу, як і повідомлення про взяття суб’єкта господарювання на державний облік (зняття з обліку), видане в паперовій формі Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів.
  • зазначена послуга надається безкоштовно.

Як зазначив, партнер GRECO Law Company Олег Щелкунов, впровадження зазначеного експериментального проекту дозволить суб’єктам господарювання отримувати послугу щодо взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть  справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, у режимі paperless. Як відомо,   07.11.2021 набув чинності Закон України № 1689-IX «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», який передбачає повну цифровізацію державних послуг в Україні та забороняє чиновникам вимагати від українців паперові документи. Державні органи  більше не мають права вимагати від українців будь-які паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах, а електронні послуги можуть надаватись автоматично, без втручання посадових осіб державних органів, які надають адмінстративні послуги. Прийнята Урядом постанова    сприяє відкритості та прозорості отримання документів у сфері державного обліку об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря,  що безперечно матиме позитивний результат для екологічної сфери в цілому та її діджиталізації.